Home » Physiotherapist Near You » Physiotherapist in Paharganj

Physiotherapist in Paharganj


Mr V P Singh Chhabra

1865, NR RK Ashram Metro Station, Wazir Singh Street,Chuna Mandi,
Pahar Ganj, Delhi - 110055

Call: +(91)-66364422

Specialization: Nerve Injury, Back Pain, Sports Injury

Dr. Rani Kumari

Ara Khasa Rd, Pahar Ganj, Delhi - 110055

Call: +(91)-9910025752

Specialization: Sports Injury, Cerebral palsy, Arthritis

Dr. Swati

24,3rd Flr, Ram Ngr, Pahar Ganj, Delhi - 110055

Call: +(91)-9911860063

Specialization: Cerebral palsy, Nerve Injury, Paralysis

Dr. D G Jain

Hem Raj Jain Nursing Home,4356, Pahari Dhiraj, Ajmeri Gate,
Delhi - 110006

Call: +(91)-11-23675546

Specialization: Tennis Elbow, Frozen shoulder